Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem24 oktobris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 10 October 2017