Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa24 październik 2017Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 10 October 2017