Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie24 október 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 10 October 2017