Skip to main content
Public Health
Nyhet24 oktober 2017Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 10 October 2017