Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 február 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Multi-stakeholder workshop to further improve the implementation of the Paediatric Regulation (European Medicines Agency, London, 20 March 2018)