Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 júl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

New forms for Notified Bodies in the scope of the MDR and the IVDR