Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 apríl 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

New medicine to help in the fight against antimicrobial resistance