Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem24 janvāris 2013Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

New references of harmonised standards for Medical Devices (OJ C22 of 24 January 2013)