Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 február 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Note of the meeting - First formal meeting of the Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (6 November 2018)