Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas6 rugsėjis 2018Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of clinical trials