Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem6 septembris 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of clinical trials