Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie6 september 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of clinical trials