Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas9 sausis 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Notice on travelling between the EU and the United Kingdom following withdrawal of the United Kingdom from the EU