Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 január 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Notice on travelling between the EU and the United Kingdom following withdrawal of the United Kingdom from the EU