Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 január 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Opening remarks by Janez Lenarčič, EU Commissioner for Crisis Management - Press conference by Commissioners Kyriakides and Lenarčič on the Commission’s response to the d