Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem5 janvāris 2023Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Opinion of the Health Security Committee for a common EU approach in response to the COVID-19 situation in China