Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 apríl 2011Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Paola Testori Coggi, Director-General of DG Health & Consumers, explains the Herbals Directive