Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 september 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Patients' organisation representatives: Call for expressions of interest for the EMA PRAC (Deadline for submission of applications : 4 November 2018)