Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 január 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Performance-based managed entry agreements for new medicines in OECD countries and EU member states: How they work and possible improvements going forward (OECD publicati