Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 november 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Plenary meeting of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (Luxembourg, 30 November 2017)