Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Population projections (I) indicator (ECHI 5) updated with most recent Eurostat statistics