Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie17 september 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Presentation of the opinion by the Expert Panel - Hearing on European solidarity in public health emergencies (16 September 2021)