Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 október 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Presentation of the opinion by the Expert Panel - Hearing on the organisation of resilient health and social care following the COVID-19 pandemic (20 October 2020)