Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas3 vasaris 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Presentation of the opinion by the Expert Panel - Hearing on public procurement in healthcare systems