Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas7 birželis 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Presentations - AMR One Health Network – Subgroup meeting on National Action Plans (NAPs) (31 May - 1 June 2022)