Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 jún 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Presentations - AMR One Health Network – Subgroup meeting on National Action Plans (NAPs) (31 May - 1 June 2022)