Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas2 birželis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Presentations - High level group on nutrition and physical activity (31 May 2017)