Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 jún 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Presentations - High level group on nutrition and physical activity (31 May 2017)