Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem10 marts 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Presentations - High level group on nutrition and physical activity (Brussels, 8 March 2016)