Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 december 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Presentations - Joint meeting of the High Level Group on Nutrition and Physical Activity and the Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (30 November 20