Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem1 decembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Presentations - Plenary meeting of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (30 November 2017)