Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas9 vasaris 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Presentations - Workshop: The impact on public health and animal health of the use of antibiotics in animals (EC)