Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 február 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Presentations - Workshop: The impact on public health and animal health of the use of antibiotics in animals (EC)