Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem25 aprīlis 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Press release - Data in the EU: Commission steps up efforts to increase availability and boost healthcare data sharing