Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 apríl 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Press release - Data in the EU: Commission steps up efforts to increase availability and boost healthcare data sharing