Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem16 marts 2011Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Press release: The European Union's response to the earthquake and the nuclear plant situation in Japan