Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 marec 2011Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Press release: The European Union's response to the earthquake and the nuclear plant situation in Japan