Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие23 ноември 2016Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Press release - Europeans live longer, but extra years are not always spent in good health