Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas23 lapkritis 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Press release - Europeans live longer, but extra years are not always spent in good health