Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem23 novembris 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Press release - Europeans live longer, but extra years are not always spent in good health