Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa23 listopad 2016Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Press release - Europeans live longer, but extra years are not always spent in good health