Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem3 marts 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Prof. Jan De Maeseneer was elected as the Chair of the Panel and Dr Anna Garcia-Altes as the Vice-Chair