Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3 marec 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Prof. Jan De Maeseneer was elected as the Chair of the Panel and Dr Anna Garcia-Altes as the Vice-Chair