Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie5 apríl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Profile of socio-economic inequalities in alcohol, nutrition and physical activity: country fiches for Luxembourg, Malta, the Netherlands, Slovakia and Slovenia – HEPP: M