Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem31 janvāris 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Project deliverables – SciView (EU-funded preparatory action reviewed scientific evidence and policies related to nutrition and physical activity)