Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie31. januára 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Project deliverables – SciView (EU-funded preparatory action reviewed scientific evidence and policies related to nutrition and physical activity)