Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29. mája 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Public consultation launched on EU blood, tissues and cells legislation