Skip to main content
Public Health
Meddelelse26 Oktober 2020Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Public consultation: SCCS preliminary Opinion on the safety of presence of BPA in clothing articles