Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem26 oktobris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Public consultation: SCCS preliminary Opinion on the safety of presence of BPA in clothing articles