Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa26 październik 2020Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Public consultation: SCCS preliminary Opinion on the safety of presence of BPA in clothing articles